Bydgoszcz - Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych

Zobacz ofertę szkoły

Szkoła Policealna

I-III semestr


Wrzesień

1) 14-15.09.2019

2) 21-22.09.2019

Październik

3) 05-06.10.2019

4) 19-20.10.2019

Listopad

5) 16-17.11.2019

6) 23-24.11.2019

Grudzień

7) 07-08.12.2019

8) 14-15.12.2019 Zajęcia/Egzaminy pisemne

Styczeń

9) 11-12.01.2020 Zajęcia/Egzaminy pisemne

10) 25-26.01.2020 Zajęcia/Egzaminy ustne

Szkoła Policealna

I-III semestr


Wrzesień

1) 14-15.09.2019

2) 21-22.09.2019

Październik

3) 05-06.10.2019

4) 19-20.10.2019

Listopad

5) 16-17.11.2019

6) 23-24.11.2019

Grudzień

7) 07-08.12.2019

8) 14-15.12.2019 Zajęcia/Egzaminy pisemne

Styczeń

9) 11-12.01.2020 Zajęcia/Egzaminy pisemne

10) 25-26.01.2020 Zajęcia/Egzaminy ustne


zakończenie i rozdanie świadectw 31.01.2020r. o godz.17:00


Technik administracji


Egzaminy pisemne


Semestr I

14.12.2019

9:20-10:05 Postępowanie administracyjne - K. Dranikowska sala 301 a


15.12.2019

12:45-13:30 Podstawy prawa administracyjnego - E. Grochowska-Pliszka sala 301 b


Semestr II

14.12.2019

15:15-16:00 Postępowanie administracyjne - K. Dranikowska sala 301 a

15.12.2019

9:20-10:05 Podstawy prawa administracyjnego - E. Grochowska-Pliszka sala 301 b


Semestr IV

14.12.2019

15:15-16:00 Podstawy prawa administracyjnego - E. Grochowska-Pliszka sala 301 b

15.12.2019

9:20-10:05 Postępowanie w administracji - K. Dranikowska sala 301 a
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - sesja styczeń/ luty 2020


AU.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji


Egzamin praktyczny dnia 09.01.2020 o godzinie 9:00

Egzamin pisemny dnia 10.01.2020 o godz 10:00

Wykaz zjazdów sobotnio- niedzielnych

od lutego do czerwca 2020

System zaoczny


Luty

1) 15-16.02.2020

2) 22-23.02.2020

Marzec

3) 07-08.03.2020

4) 14-15.03.2020

5) 28-29.03.2020

Kwiecień

6) 04-05.04.2020

7) 18-19.04.2020

Maj

8) 16-17.05.2020 Egzamin pisemny

9) 23-24.05.2020 Egzamin pisemny

Czerwiec

10) 06-07.06.2020 Zajęcia/ Egzamin ustny