O szkole - Aktualności

Zobacz ofertę szkoły

ZEBRANIE Z RODZICAMI -DRZWI OTWARTE

dla klas maturalnych

przedstawienie proponowanych ocen

Dnia 15 listopada 2018r. ( czwartek)

godz. 16:00-17:30


ZEBRANIE Z RODZICAMI -DRZWI OTWARTE

przedstawienie proponowanych ocen

Dnia 13 grudnia 2018r. (czwartek)

godz. 16:00-18:30

Szkoła Podstawowa


15 kwietnia 2019r. Egzamin ósmoklasisty

16 kwietnia 2019r. Egzamin ósmoklasisty

17 Kwietnia 2019r. Egzamin ósmoklasisty

2 maja 2019r

6 maja 2019r - Egzamin maturalny j. polski

7 maja 2019r - Egzamin maturalny matematyka

8 maja 2019r - Egzamin maturalny j. angielski


Gimnazjum


10 kwietnia 2019r. Egzamin Gimnazjalny

11 kwietnia 2019r. Egzamin Gimnazjalny

12 kwietnia 2019r. Egzamin Gimnazjalny

2 maja 2019r

6 maja 2019r. Egzamin Maturalny

7 maja 2019r. Egzamin Maturalny

8 maja 2019r. Egzamin Maturalny


Liceum Ogólnokształcące, Technikum Logistyczne, Technikum Informatyczne


10 stycznia 2019r Egzamin Zawodowy (pisemny)

10 kwietnia 2019r. Egzamin Gimnazjalny

11 kwietnia 2019r. Egzamin Gimnazjalny

12 kwietnia 2019r. Egzamin Gimnazjalny

2 maja 2019r

6 maja 2019r. Egzamin Maturalny

7 maja 2019r. Egzamin Maturalny

8 maja 2019r. Egzamin Maturalny

18 czerwca 2019r Egzamin Zawodowy (pisemny)


Szkoła Branżowa


2 maja 2019r

6 maja 2019r. Egzamin Maturalny

7 maja 2019r. Egzamin Maturalny

8 maja 2019r. Egzamin Maturalny

18 czerwca 2019r Egzamin Zawodowy (pisemny)


Zakończenie Roku Szkolnego 2018/2019

Odbędzie się dnia 21.06.2019rHarmonogram Egzaminów Próbnych

20-22.11.2018r - próbny egzamin maturalny, sala 201 godz. 8:30

4-6.12.2018r. - próbny egzamin gimnazjalisty, sala 201 godz. 8:30

18-20.12.2018r - próbny egzamin ósmoklasisty, sala 201 godz. 8:30


Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

sesja styczeń / luty 2019r.:


Z.13-Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

egzamin pisemny dnia 10 stycznia 2019r. godz.12:00 sala 201

egzamin praktyczny dnia 9 stycznia 2019r. godz. 13:00 sala 201


E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

egzamin pisemny dnia 10 stycznia 2019r. godz.10:00 sala 201

egzamin praktyczny dnia 28 stycznia 2019r. godz. 08:00 sala 5


E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

egzamin pisemny dnia 10 stycznia 2019r. godz. 10:00 sala 201

egzamin praktyczny dnia 4 lutego 2019r. godz. 8:00 sala 5


E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

egzamin pisemny dnia 10 stycznia 2019 godz. 14;00 sala 201

egzamin praktyczny dnia 14 stycznia 2019 godz. 8:00 sala 3 - grupa I

egzamin praktyczny dnia 14 stycznia 2019 godz. 12:00 sala 3 - grupa II


A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu i zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

egzamin pisemny dnia 10 stycznia 2019 godz. 10:00 sala 201

egzamin praktyczny dnia 9 stycznia 2019 godz. 16:00 sala 201


A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

egzamin pisemny dnia 10 stycznia 2019 godz. 12:00 sala 201 - grupa I

egzamin pisemny dnia 10 stycznia 2019 godz 12:00 sala 108 - grupa II

egzamin praktyczny dnia 9 stycznia 2019 godz. 9:00 sala 201- grupa I

egzamin praktyczny dnia 9 stycznia 2019 godz. 9:00 sala 301b - grupa II


A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

egzamin pisemny dnia 10 stycznia 2019 godz. 14:00 sala 201 - grupa I

egzamin pisemny dnia 10 stycznia 2019 godz. 14:00 sala 108 - grupa II

egzamin praktyczny dnia 9 stycznia 2019 godz. 13:00 sala 201 - grupa I

egzamin praktyczny dnia 9 stycznia 2019 godz. 13:00 sala 301b - grupa II


T.06 Sporządzanie potraw i napojów

egzamin pisemny dnia 10 stycznia 2019 godz. 10:00 sala 201

9 listopada 2018r

o godz. 9:45

odbędzie się apel z okazji Święta 11 Listopada,

przewidziane jest :

-ślubowanie klas mundurowych

-o godz. 11:11 Ogólnopolskie Śpiewanie

Hymnu Narodowego