Szkoła Policealna Plan

Szkoła Policealna Plan

Technik Administracji

Semestr. I

od  16.09.2023 do 24.09.2023

 

Sobota

LP Godziny Przedmiot Nauczyciel Sala
0 7.10-7.55 Język obcy zawodowy mgr M.Witkowska 311
1 8.00-8.45 Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 303
2  8.55-9.40 Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 303
3 9.50-10.35 Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 303
4 10.45-11.30 Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 303
5 11.50-12.35 Podstawy prawa administracyjnego mgr  E. Grochowska-Pliszka 303
6 12.40-13.25 Podstawy prawa administracyjnego mgr  E. Grochowska-Pliszka 303
7 13.30-14.15 Organizacja pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 303
8 14.20-15.05 Podstawy prawa cywilnego mgr  E. Grochowska-Pliszka 303
9 15.10-15.55 Podstawy prawa cywilnego mgr  E. Grochowska-Pliszka 303
10 16.00-16.45 Podstawy prawa cywilnego mgr  E. Grochowska-Pliszka 303

Niedziela

LP Godziny Przedmiot Nauczyciel Sala
0 7.10-7.55 Język obcy zawodowy mgr M.Witkowska 311
1 8.00-8.45 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 302
2  8.55-9.40 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 302
3 9.50-10.35 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 302
4 10.45-11.30 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 302
5 11.50-12.35 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 302
6 12.40-13.25 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 302
7 13.30-14.15 Bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji mgr  K. Dranikowska 302
8 14.20-15.05 Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw mgr  K. Dranikowska 302
9 15.10-15.55 Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw mgr  K. Dranikowska 302
10 16.00-16.45 Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw mgr  K. Dranikowska 302

 

Technik Administracji

Semestr. III

od  16.09.2023 do 24.09.2023

 

Sobota

LP Godziny Przedmiot Nauczyciel Sala
0 7.10-7.55
1 8.00-8.45 Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 303
2  8.55-9.40 Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 303
3 9.50-10.35 Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 303
4 10.45-11.30 Pracownia pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 303
5 11.50-12.35 Podstawy prawa administracyjnego mgr  E. Grochowska-Pliszka 303
6 12.40-13.25 Podstawy prawa administracyjnego mgr  E. Grochowska-Pliszka 303
7 13.30-14.15 Organizacja pracy biurowej mgr  E. Grochowska-Pliszka 303
8 14.20-15.05 Podstawy prawa pracy mgr  E. Grochowska-Pliszka 303
9 15.10-15.55 Podstawy prawa pracy mgr  E. Grochowska-Pliszka 303
10 16.00-16.45 Podstawy prawa pracy mgr  E. Grochowska-Pliszka 303

Niedziela

LP Godziny Przedmiot Nauczyciel Sala
0 7.10-7.55
1 8.00-8.45 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 302
2  8.55-9.40 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 302
3 9.50-10.35 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 302
4 10.45-11.30 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 302
5 11.50-12.35 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 302
6 12.40-13.25 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 302
7 13.30-14.15 Postępowanie administracyjne mgr  K. Dranikowska 302
8 14.20-15.05 Podstawy prawa finansów publicznych mgr  K. Dranikowska 302
9 15.10-15.55 Podstawy prawa finansów publicznych mgr  K. Dranikowska 302
10 16.00-16.45 Podstawy prawa finansów publicznych mgr  K. Dranikowska 302