PLAN LEKCJI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH 25-26.09.2021

PLAN LEKCJI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH 25-26.09.2021
Liceum Ogólnokształcące
Plan dla słuchaczy od 25.09.2021 do 26.09.2021
Sobota
Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą
4lata – 4lata – 4lata – 3lata – 3lata – 3lata
I II III IV V VI
po podst. po podst. po podst. (j.pol.-hist.) (mat.-hist.) (mat.-hist.)
(mat.-wos.) (j.pol.-hist.) Przyroda Przyroda Przyroda
7.10-7.55 Chemia Informatyka Historia Matematyka
s.314 s.3 s. 208 s.309
Bakalarz Szypryt Dzieweczyńska Woźniak
8.00-8.45 Chemia Informatyka Geografia Historia Matematyka J. Polski
s.314 s.3 s.211 s. 208 s.309 s.210
Bakalarz Szypryt Złotucha Dzieweczyńska Woźniak  Marczak
8.55-9.40 Informatyka Chemia J. Polski Przyroda Matematyka Historia
s.3 s.314 s.210 s.211 s.309 s. 208
Szypryt Bakalarz  Marczak Złotucha Woźniak Dzieweczyńska
9.50-10.35 Informatyka Chemia J. Polski Przyroda Matematyka Historia
s.3 s.314 s.210 s.211 s.309 s. 208
Szypryt Bakalarz  Marczak Złotucha Woźniak Dzieweczyńska
10.45-11.30 Matematyka Geografia Chemia J. Polski J. Polski  J.Ang.
s.309 s.211 s.314 s.210 s.308 s.311
Woźniak Złotucha Bakalarz  Marczak Laskowski Witkowska
11.50-12.35 Matematyka Geografia Chemia J. Polski J. Polski  J.Ang.
s.309 s.211 s.314 s.210 s.308 s.311
Woźniak Złotucha Bakalarz  Marczak Laskowski Witkowska
12.40-13.25 Geografia Historia Matematyka J. Polski J. Polski  J.Ang.
s.211 s. 208 s.309 s.210 s.308 s.311
Złotucha Dzieweczyńska Woźniak  Marczak Laskowski Witkowska
13.30-14.15 Geografia WoS Matematyka  J.Ang. J. Polski J. Polski
s.211 s. 208 s.309 s.311 s.308 s.210
Złotucha Dzieweczyńska Woźniak Witkowska Laskowski  Marczak
14.20-15.05 J. Polski Matematyka Geografia J. Polski  J.Ang. Historia
s.308 s.309 s.211 s.210 s.311 s. 208
Laskowski Woźniak Złotucha  Marczak Witkowska Dzieweczyńska
15.10-15.55 J. Polski WoS  J.Ang. Przyroda Matematyka J. Polski
s.308 s. 208 s.311 s.211 s.309 s.210
Laskowski Dzieweczyńska Witkowska Złotucha Woźniak  Marczak
16.00-16.45 J. Polski WoS  J.Ang. Przyroda Matematyka J. Polski
s.308 s. 208 s.311 s.211 s.309 s.210
Laskowski Dzieweczyńska Witkowska Złotucha Woźniak  Marczak
Liceum Ogólnokształcące
Plan dla słuchaczy od 25.09.2021 do 26.09.2021
Niedziela
Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą
4lata – 4lata – 4lata – 3lata – 3lata – 3lata
Godzina I II III IV V VI
po podst. po podst. po podst. (j.pol.-hist.) (mat.-hist.) (mat.-hist.)
(mat.-wos.) (j.pol.-hist.) Przyroda Przyroda Przyroda
7.10-7.55 Biologia J. Polski Fizyka Matematyka Matematyka
s.108 s.302 s.207 s.309 s.310
Buczyńska Dyrla Rykała Woźniak Kolano
8.00-8.45 Fizyka J. Polski Biologia J. Polski Matematyka Matematyka
s.207 s.302 s.108 s.210 s.309 s.310
Rykała Dyrla Buczyńska  Marczak Woźniak Kolano
8.55-9.40 Fizyka J. Polski Biologia J. Polski Matematyka Matematyka
s.207 s.302 s.108 s.210 s.309 s.310
Rykała Dyrla Buczyńska  Marczak Woźniak Kolano
9.50-10.35 Biologia J. Polski Fizyka J. Polski Matematyka Matematyka
s.108 s.302 s.207 s.210 s.309 s.310
Buczyńska Dyrla Rykała  Marczak Woźniak Kolano
10.45-11.30 Matematyka J. Polski Fizyka Matematyka Historia J. Polski
s.309 s.302 s.207 s.310 s. 208 s.210
Woźniak Dyrla Rykała Kolano Dzieweczyńska  Marczak
11.50-12.35 Fizyka Biologia Matematyka Matematyka Historia J. Polski
s.207 s.108 s.309 s.310 s. 208 s.210
Rykała Buczyńska Woźniak Kolano Dzieweczyńska  Marczak
12.40-13.25 Matematyka Biologia Historia J. Polski  J.Ang. Matematyka
s.309 s.108 s. 208 s.210 s.311 s.310
Woźniak Buczyńska Dzieweczyńska  Marczak Witkowska Kolano
13.30-14.15 Podstawy Przedsiębiorczości Fizyka Matematyka J. Polski  J.Ang. Matematyka
s.301c s.207 s.309 s.210 s.311 s.310
Orlkowki Rykała Woźniak  Marczak Witkowska Kolano
14.20-15.05 Podstawy Przedsiębiorczości Fizyka J. Polski Historia Matematyka Matematyka
s.301c s.207 s.210 s. 208 s.309 s.310
Orlkowki Rykała  Marczak Dzieweczyńska Woźniak Kolano
15.10-15.55 WoS Podstawy Przedsiębiorczości J. Polski  J.Ang. Matematyka Matematyka
s. 208 s.301c s.210 s.311 s.309 s.310
Dzieweczyńska Orlkowki  Marczak Witkowska Woźniak Kolano
16.00-16.45 Historia Podstawy Przedsiębiorczości J. Polski  J.Ang. Matematyka Matematyka
s. 208 s.301c s.210 s.311 s.309 s.310
Dzieweczyńska Orlkowki  Marczak Witkowska Woźniak Kolano