Plan lekcji dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych od 09.10 - 24.10.2021 r.

Plan lekcji dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych od 09.10 - 24.10.2021 r.
Liceum Ogólnokształcące
Plan dla słuchaczy od 09.10.2021 do 24.10.2021
Sobota
Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą
4lata – 3lata – 3lata – 3lata – 3lata – 3lata
Godzina I II III IV V VI
po podst. po podst. po podst. (j.pol.-hist.) (mat.-hist.) (mat.-hist.)
(mat.-wos.) (j.pol.-hist.) Przyroda Przyroda Przyroda
7.10-7.55 Informatyka Informatyka Historia
s.3 s.3 s. 208
Szypryt Szypryt Dzieweczyńska
8.00-8.45 Informatyka Informatyka Historia J. Polski J. Polski Matematyka
s.3 s.3 s. 208 s.210 s.308 s.309
Szypryt Szypryt Dzieweczyńska  Marczak Laskowski Woźniak
8.55-9.40 J. Polski Chemia Chemia Historia Matematyka J. Polski
s.308 s.314 s.314 s. 208 s.309 s.210
Laskowski Bakalarz Bakalarz Dzieweczyńska Woźniak  Marczak
9.50-10.35 J. Polski Chemia Chemia Historia Matematyka J. Polski
s.308 s.314 s.314 s. 208 s.309 s.210
Laskowski Bakalarz Bakalarz Dzieweczyńska Woźniak  Marczak
10.45-11.30 Chemia Geografia Geografia J. Polski J. Polski Matematyka
s.314 s.211 s.211 s.210 s.308 s.309
Bakalarz Złotucha Złotucha  Marczak Laskowski Woźniak
11.50-12.35 Chemia Geografia Geografia J. Polski J. Polski Matematyka
s.314 s.211 s.211 s.210 s.308 s.309
Bakalarz Złotucha Złotucha  Marczak Laskowski Woźniak
12.40-13.25 Geografia Historia Historia J. Polski J. Polski  J.Ang.
s.211 s. 208 s. 208 s.210 s.308 s.311
Złotucha Dzieweczyńska Dzieweczyńska  Marczak Laskowski Witkowska
13.30-14.15 J. Polski Matematyka Matematyka  J.Ang. Historia J. Polski
s.308 s.309 s.309 s.311 s. 208 s.210
Laskowski Woźniak Woźniak Witkowska Dzieweczyńska  Marczak
14.20-15.05 Matematyka Matematyka J. Polski Przyroda  J.Ang. Historia
s.309 s.309 s.210 s.211 s.311 s. 208
Woźniak Woźniak  Marczak Złotucha Witkowska Dzieweczyńska
15.10-15.55  J.Ang. J. Polski J. Polski Przyroda Historia
s.311 s.210 s.210 s.211 s. 208
Witkowska  Marczak  Marczak Złotucha Dzieweczyńska
16.00-16.45 Geografia J. Polski J. Polski Historia  J.Ang.
s.211 s.210 s.210 s. 208 s.311
Złotucha  Marczak  Marczak Dzieweczyńska Witkowska

 

Liceum Ogólnokształcące
Plan dla słuchaczy od 09.10.2021 do 24.10.2021
Niedziela
Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą Liceum Ogólnokształcą
4lata – 3lata – 3lata – 3lata – 3lata – 3lata
Godzina I II III IV V VI
po podst. po podst. po podst. (j.pol.-hist.) (mat.-hist.) (mat.-hist.)
(mat.-wos.) (j.pol.-hist.) Przyroda Przyroda Przyroda
6.50 -7.35
7.10-7.55 Historia Fizyka Fizyka
s. 208 s.207 s.207
Dzieweczyńska Rykała Rykała
8.00-8.45 Historia Fizyka Fizyka J. Polski Matematyka Matematyka
s. 208 s.207 s.207 s.210 s.309 s.309
Dzieweczyńska Rykała Rykała  Marczak Woźniak Woźniak
8.55-9.40 Fizyka Historia Historia J. Polski Matematyka Matematyka
s.207 s. 208 s. 208 s.210 s.309 s.309
Rykała Dzieweczyńska Dzieweczyńska  Marczak Woźniak Woźniak
9.50-10.35 Historia Historia  J.Ang. J. Polski Matematyka Matematyka
s. 208 s. 208 s.311 s.210 s.309 s.309
Dzieweczyńska Dzieweczyńska Witkowska  Marczak Woźniak Woźniak
10.45-11.30 WoS WoS  J.Ang. J. Polski Matematyka Matematyka
s. 208 s. 208 s.311 s.210 s.309 s.309
Dzieweczyńska Dzieweczyńska Witkowska  Marczak Woźniak Woźniak
11.50-12.35  J.Ang. Biologia Biologia Matematyka Historia J. Polski
s.311 s.108 s.108 s.309 s. 208 s.210
Witkowska Buczyńska Buczyńska Woźniak Dzieweczyńska  Marczak
12.40-13.25 Matematyka Biologia Biologia  J.Ang. Historia J. Polski
s.309 s.108 s.108 s.311 s. 208 s.210
Woźniak Buczyńska Buczyńska Witkowska Dzieweczyńska  Marczak
13.30-14.15 Podstawy Przedsiębiorczości Podstawy Przedsiębiorczości Matematyka J. Polski  J.Ang. Historia
s209 s209 s.309 s.210 s.311 s. 208
Kowalczyk Kowalczyk Woźniak  Marczak Witkowska Dzieweczyńska
14.20-15.05 Podstawy Przedsiębiorczości Podstawy Przedsiębiorczości J. Polski Historia Matematyka Matematyka
s209 s209 s.210 s. 208 s.309 s.309
Kowalczyk Kowalczyk  Marczak Dzieweczyńska Woźniak Woźniak
15.10-15.55 Biologia  J.Ang.  J.Ang. J. Polski Matematyka Matematyka
s.108 s.311 s.311 s.210 s.309 s.309
Buczyńska Witkowska Witkowska  Marczak Woźniak Woźniak
16.00-16.45 Biologia J. Polski J. Polski  J.Ang. Historia
s.108 s.210 s.210 s.311 s. 208
Buczyńska (tylko  10.10.2021)  Marczak  Marczak Witkowska Dzieweczyńska