Boguszyce

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Przyszłość" w Boguszycach
Szkoła Policealna dla Dorosłych "Przyszłość" w Boguszycach