Sekretariat główny:

Zespół Szkół w Kcyni

89-240 Kcynia

tel. (52) 589-37-43

 

Rekrutacja:

Bez egzaminów wstępnych.

Bez żadnych opłat.

Do tej pory nie było limitów przyjęć.

Szkoła posiada uprawnienia SZKOŁY PUBLICZNEJ.

 

Wymagane dokumenty (szkoły dla dorosłych):

1. Oryginał lub odpis świadectwa ukończenia: szkoły podstawowej (8-letniej) lub gimnazjum - dla osób zapisujących się do  LP szkoły zasadniczej - dla osób zapisujących się do ULO.

2. Dowód osobisty.

3. Wypełnione podanie (dostępne w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej).

4. Trzy zdjęcia (można donieść w późniejszym terminie).

5. Życiorys.

Siedziba główna:
Wyświetl większą mapę