Sekretariat główny:

Boguszyce 54

62-619 Sadlno

tel. (63) 261-07-09

 

Rekrutacja:

Bez egzaminów wstępnych.

Bez żadnych opłat.

Do tej pory nie było limitów przyjęć.

Szkoła posiada uprawnienia SZKOŁY PUBLICZNEJ.

 

Wymagane dokumenty (szkoły dla dorosłych):

1. Oryginał lub odpis świadectwa ukończenia:
-szkoły podstawowej (8-letniej) lub gimnazjum - dla osób zapisujących się do  LP
-szkoły zasadniczej - dla osób zapisujących się do ULO,
-szkoły średniej - dla osób zapisujących się do Szkół Policealnych.

2. Dowód osobisty.

3. Wypełnione podanie (dostępne w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej).

4. Trzy zdjęcia (można donieść w późniejszym terminie).

5. Życiorys.

Siedziba główna:


Wyświetl większą mapę