UWAGA !!!

W dniach od 30.04.2018r. do 08.05.2018r. w zwiazku z przerwą świąteczna oraz przeprowadzanymi egzaminami maturalnymi nie będzie zajęć lekcyjnych (8.05.2018 klasy gimnazjalne przychodzą na zajęcia).

 

Sekretariat główny:

Bydgoszcz

Poniedziałki, środy, czwartki 08.00 - 17.00

Wtorki, piątki 08.00 - 16.00

Weekendy zjazdowe: 08.00 - 16.00

ul. Wojska Polskiego 46A

85-825 Bydgoszcz

tel/fax (052) 345-02-11.

 

Rekrutacja:

Bez egzaminów wstępnych.

Bez żadnych opłat.

Do tej pory nie było limitów przyjęć.

Szkoła posiada uprawnienia SZKOŁY PUBLICZNEJ.

 

Wymagane dokumenty (szkoły dla dorosłych):

1. Oryginał lub odpis świadectwa ukończenia: szkoły podstawowej (8-letniej) lub gimnazjum - dla osób zapisujących się do  LP, szkoły zasadniczej - dla osób zapisujących się do ULO, szkoły podstawowej (6-klasowej) - dla osób zapisujących się do Gimnazjum30.

2. Dowód osobisty.

3. Wypełnione podanie (dostępne w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej).

4. Trzy zdjęcia (można donieść w późniejszym terminie).

5. Życiorys.

 

Wymagane dokumenty (szkoły dzienne):

1. Oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły (gimnazjum lub szkoły podstawowej przy zapisie do gimnazjum).

2. Zaświadczenie o wynikach testu gimnazjalnego.

3. Dowód osobisty oraz numer NIP rodzica bądź opiekuna.

4. Wypełnione podanie (dostępne w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej).

5. Trzy zdjęcia (można donieść w późniejszym terminie).

6. Życiorys.

7. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kontynuowania nauki na wybranym kierunku (dotyczy technikum). Skierowanie do odbioru w sekretariacie szkoły.

8. Karta zdrowia (wydawana przez gimnazjum, szkołę podstawową).

Siedziba główna:


Wyświetl większą mapę

 


Szkoły dzienne:

- Liceum ogólnokształcące
- Technikum informatyczne


Wyświetl większą mapę